Automatikus aktivizálás feltételei

Január 30-tól március 10-ig működik az automatikus bejelentkeztetés, beiratkoztatás a 2016-2017-2 félévre. Minden nap egyszer történik a hallgatói szakok/képzések féléveinek aktivizálása.
Az aktivizálás feltételei:

¤ Előző félévben a hallgató szakja - ha volt - aktív vagy passzív. (Egyéb állapotú - pl. bejelentkezésre vár - hallgatók félévének aktivizálása a karok feladata - egyéni elbírálás alapján.)
¤ Jelen félévben a hallgató szakjának állapota "Bejelentkezésre vár" vagy "Beiratkozásra vár".
¤ "Beiratkozásra vár" állapotú hallgató a Tanulmányi Osztályon leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt a TO bejegyezte az ETR-be.
¤ Költségtérítéses ill. önköltséges vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kivetés a 2016-2017-2 félévre.
¤ Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig. (Önköltséges hallgatók esetében Diákhitel2 igénylése figyelembevéve.)
¤ Legalább 1 kreditpont értékű szakmai kurzust (nem számít a nyelv, testnevelés, tanárképző és ált.műv.) felvett a szakon. Nem számít a konfirmációra váró kurzusfelvétel.
¤ A szakon nincs a korábbi félévekben azonos tárgyelemhez ill. mintaegységhez háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.
¤ A szakon nincs a korábbi félévekben azonos tárgyelemhez ill. mintaegységhez hat sikertelen vizsgája.
¤ A szakon a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet.
¤ A hallgató kurzusfelvételének pillanatnyi állapotában a Teljességellenőrzés nem talál hibát.

 

Bezár